székelyek vándoroltak Óromániába a jobbágyfelszabadítás után
Galați-ba Ploiești-be Konstanțára Brăilába Sinaiára Busteinbe Predealra
az 1900-as századfordulón Bukarestben több magyar élt
mint Marosvásárhelyen Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában együttvéve
kukorica kapáláskor a nők
csépléskor kaszáláskor a férfiak mentek idénymunkára
a kisparaszti háziipar termékeit vitték
cselédnek adták oda fiaik lányaik
szekereken gyalog esetleg vonaton utaztak
s bár a kortársak „nagy nemzeti kárról” papolnak és a
„nemes faj devalválódásáról”
az igazság az hogy Óromániában jobb napszámot kaptak
és kevésbé szigorú volt a munkafelügyelet mint Magyarországon
egyszóval ekkor Órománia volt
az elszegényedett és túlnépesedett székelyek Eldorádója
míg aztán telítődik a piac és törvényeket hoznak
a román nemzeti munkaerő védelmében
s a székelyeket már nem látták szívesen ott
a kisbirtokos parasztok innentől az Egyesült Államok felé veszik az irányt
a Maros a Küküllő az Olt vize közé valóságos kivándorlási központ alakult ki
a telepítő vállalat angol leckét ad a migránsoknak
véglegesen Amerikába távozott 1901-1913 között 6753 fő amiről adatunk van
de biztos hogy sokkal többen
míg végül az amerikaiak adminisztratív úton
korlátozni kezdik a székelyek migrációját
ki emlékszik már a chicagói székelyekre
akik farmokon bányákban s a fémiparban dolgoztak
aki elmegy azt elfelejtik de aki elment az mindenre emlékszik már
a következő időszakban sem csökken a migrációs kényszer és vágy
de a körülmények csak a belső migrációt teszik lehetővé
a mi nagyszüleink mind belső migránsok voltak
cselédek napszámosok munkások Brassóban Kolozsváron
ahogy szüleink is és mi is migránsok is voltunk és vagyunk
Temesváron Bukarestben Budapesten és így tovább
az 1980-as években valóságos
illegális menekülthullám indult Romániából Magyarországra
1989 nyarán 14.000 magyar menekültet tartottak nyilván
majd az adminisztratív korlátok megszűnése
tízezreket indított útnak eljött a feketemunka korszaka
az építkezéseken razziák elől bújkáló illegális vendégmunkások kora
változó feltételek között de ez a hullám ma is tart
nem valószínű hogy találnánk olyan székely családot
amelyben nincsen vagy nem volt legalább egy migráns
Németországban Ausztriában Hollandiában vagy máshol
vándoroltak Bukovinától Nagy Britanniáig cipelve üres szentségtartóikat
ahogy vándoroltak a keleti zsidók is
Bécsben a Leopoldstadtban telepedtek le ideiglenesen
egyfajta önkéntes gettó volt ez
kis szállásokon ötven hatvan ember éjszakázott a padlón
házalók seftelők kocsmatulajdonosok
a vegetatív piszok reménytelen nyájassága közepette
akiknek a fiaiból és lányaiból ügyvédek orvosok
tudósok banktisztviselők színészek lettek
míg Berlin inkább tranzitváros volt a zsidóknak
akik Hamburgon Amszterdamon át szintén Amerikába tartottak
csak ottrekedtek és mondjuk ócska ruhával kezdtek kereskedni
már ha kaptak rá engedélyt
Frohman úr évente megérkezett Berlinbe
és hozta „Salamon templomát”
amit a bibliai leírás alapján fenyőfából készített el
őrizte a hagyományt az egyetlen architektonikus művet
amelyet a zsidók addig valaha is alkottak
nézői sírnak és imádkoznak majd elmennek a zsidó kabaréba
ahol Mendel a berdiczewi muzsikus fiait hallgatják
litvániai volhíniai galíciai vándorlásaik hegedűjátékát
Marseille nagy kikötőjébe is érkeznek keletről a zsidók
hogy hajóra szálljanak de épp elfogyott a pénzük
feladnak egy táviratot választ nem kapnak várnak
végül ott maradnak tolmácsnak Marseille-ben
fordítanak angolról oroszról németről franciára
és az így szerzett pénzből végül elutaznak Dél-Amerikába
csak Spanyolországba nem mennek mert a rabbik átka ül Spanyolországon
majd ha jön a numerus clausus Lengyelországban elmennek oda is
végül is Spanyolország annyira emlékeztet az őshazára Palesztinára
ahova már elkezdtek gyülekezni Herzl Tivadar vagyis Benjámín Zeév Hercl
osztrák-magyar-zsidó író a cinonizmus alapítójának hívei a kibucokba satöbbi
ahogy vándoroltak a cigányok is
Indiából Egyiptomon át Görögországba és tovább
egy részük ötszáz évig volt rabszolga Romániában
majd mikor felszabadultak
épp akkoriban amikor a székely kisparasztok
Órománia és az Egyesült Államok irányába migráltak
ők is elindultak a nyugati országok felé
akik maradtak néha bekötötték a lovat a lakótelepi lakásba migráció ez is
máshol gyerekeiket csak a szellemi fogyatékosok speciális iskoláiba írathatták be
vagy csőbomba-merénylet áldozatai lettek Oberwartban
megint más csoportjaik ottragadtak
Tirana Kinostudio néven ismeretes külvárosában
semmit sem tudva a többmilliós cigány diaszpóráról
akik Korompa cigánynegyedében Kelet-Szlovákiában
a Plovdiv környéki falvakban Gyergyószentmiklóson a Téglagyár telepen
Bolintin Dealban vagy az eisenhüttenstadt-i menekülttáborban
Banglades Dallas Párizs és hasonló nevű gettókban mindenütt
egy felületes csevegésre alkalmatlan
s gyakran a túlságosan is kotnyeles gádzsók megtévesztésére
használt nyelv szavait dobálják egymásnak
vietnámiak marokkóiak nigériaiak székelyek zsidók románok
keresztények muzulmánok buddhisták
és más rosszul öltözöttek között
akiket mindközönségesen kelet-európaiaknak szokás nevezni
hozzák színes ruháik állataik nyelvük
templomuk házioltáruk ikonjuk gyerekük emlékeik
bölcs könyveik munkájuk és egyéb értékes kacatjaik
történelmi csóróságukat csóréságukat patológiáikat és csorba táljaikat
néznek az utcák kerítések túloldaláról
munkatelepekről táborokból ócska buszokból a helyben lakókra
menekültek a föld felszaggatott útjain
volt parasztok volt írásmagyarázók volt csatornacsinálók
egymás fölött és alatt a föld rétegeiben az idő rétegeiben
menekülnek kényszerből és önként
sorsukat vágyaik vagy a tőkét követve
vagy éppenséggel az Isten se tudja hogy mivégre hova és meddig
csak mert ilyen a történelem ecce
vándorlás vonulás menekülés üldözés és üldöztetés
szép szóval csalogatva vagy gyújtogatásokkal ösztönöztetve
kontinensnyi népek költöznek be egymásba
keverednek szétválnak ki- át- és betelepülnek vagy telepítik őket
bezárva kizárva befogadva lerázva
munkások bűnözők koldusok hősök és szentek
és azt gondolhatnánk a helyben maradás méltósága
egyes kiváltságosok joga csupán akik maguk is folyton úton vannak amúgy
úgyhogy igazán abba lehetne már hagyni
ezt a gyalázatos „migránsozást” is végre
mert aki ellenzi a migrációt a történelmet
és saját történelmét kénytelen végül is ellenezni

Related Posts