A KTGB felhívása a kettős kisebbségi magyar állampolgárság ügyében

Tisztelt Választópolgárok, tisztelt Honfitársaink!

Bizonyára eljutott már Önhöz is a hír, hogy a KTGB (Kisebbségi Traumákról Gondos/lkodó Bizottság) népszavazás kiírását kezdeményezte, melyben a minden magyar és nem magyar állampolgárnak megadandó kettős kisebbségi magyar állampolgársággal kapcsolatban fejezheti ki helyeslő álláspontját. Az alábbiakban a kettős kisebbségi magyar állampolgárság fogalmával és szükségességével kapcsolatban esetlegesen fölmerülő kérdésekben szeretnénk Önt tájékoztatni.

A kettős kisebbségi magyar állampolgárság a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról 2010. május 26-án Magyarország Parlamentje által elfogadott és 2011. január 1-én hatályba lépett 1993. évi LV. törvény módosításának hagyományát folytatja. A KTGB egyetért abban a magyar kormánnyal, hogy a szégyenteljes 2004. december 5-ei népszavazás lelki Trianonját jóvá kellett tenni.

A KTGB abban is egyetért a magyar kormánnyal, hogy a nemzet újraegyesítésének folyamata a kettős állampolgárságról szóló törvénymódosítás hatályba lépésével még épp csak elkezdődött. A folyamat sikere érdekében további lépéseket kell tenni a kisebbségi intézményrendszer, sajtónyilvánosság, média és pártpolitika közvetlenül a magyarországi kormányzópárt irányelveinek való alárendelésére és a magát autonómnak nevező szakadár kisebbségi politika megszüntetésére.

Az erre vonatkozóan előirányzott lépések már el is kezdődtek, hiszen mostanra az erdélyi magyar pártok, ha formálisan nem is, elvileg hasonultak a magyarországi kormányzó párthoz. Továbbá sikeresen elbocsájtásra kerültek a Magyarországhoz szeparatista resentiment-al viszonyuló vezető balliberális újságírók az erdélyi magyar sajtóból, és Erdély-szerte kiépült az új kormányközeli hírlaphálózat, sportakadémiai hálózat stb.

A KTGB ezúton is szeretné kifejezni szolidarítását és elköteleződését a nemzetegyesítési politika ügye iránt, gratulálni szeretne az erdélyi politikusoknak és személyesen „a szegény Orbán Viktornak” és körének is, akik visszaadták a magyar nemzet megsebzett méltóságát, nemzeti tehetséggondozó intézeteket és versenyeket hoztak létre, s hogy magukra vállalták a kisebbségi sorsban élő magyarság intézményrendszerének finanszírozását, mely nélkül ezek a kisebbségek valóban elpusztultak volna.

Úgy látjuk azonban, hogy bizonyos esetekben a nemzeti sérelmeket sikeresen meghaladó nemzetegyesítési politika áldozataivá nem a külhoni, hanem az őshonos magyarországi állampolgárok válhatnak. Legalábbis amennyiben nem próbáljuk meg kompenzálni a modern magyar nemzeti identitás létrejöttében megalapozó eseménynek számító Trianon-trauma szimbolikus eltörlésével járó lelki károsodásokat. A kettős állampolgárság megadja ugyan a külhoni magyaroknak a magyar állampolgárságot, de nem nyújt semmit a belhoni magyaroknak, sőt a dehonesztáló „tápos” jelzőt ragasztja rájuk.

Véleményünk szerint ezt az asszimetriát a kettős kisebbségi magyar állampolgárság jogi kategóriájának bevezetésével lehetséges jóvá tenni. A kettős kisebbségi magyar állampolgárságot minden Magyarországon, a trianoni utódállamok valamelyikében, vagy bármelyik európai, amerikai, ázsiai, afrikai, ausztráliai vagy antarktiszi államban élő állampolgár igényelheti, aki úgy érzi, hogy szeretne hű maradni a Trianon-traumához, illetve hogy traumatizálva van azáltal, hogy számszerűleg egy olyan virtuális többséghez tartozik, mellyel nem tud lelkileg feltételek nélkül azonosulni.

A kettős kisebbségi magyar állampolgárság felvétele új jogokat és kötelezettségeket ró az igénylőkre. Először is polgárává válik a TRIANON KÖZTÁRSASÁGnak. Az új állampolgárság lehetővé teszi a Trianon-trauma hagyományokhoz hű megőrzését, sőt kiterjesztését és elérhetővé tételét a nem külhoni magyarok számára is. A KTGB TRIANON időútlevél igénylésével jogot szerezhet arra, hogy visszautazzon időben a nemzeti történelem traumatikus pontjaihoz és újraélje a sérelmet, az organikus nemzeti test erőszakos szétszaggattatását. Az anyaországbeli igénylők továbbá szabadon kiválaszthatják, hogy mely külhoni magyar kisebbség identitását veszik magukra.

A KTGB a TRIANON KÖZTÁRSASÁG virtuális konzulátusainak fölállítását tervezi a kincses városban, Kolozsváron (Cluj Napoca, Klausenburg), majd más városokban és falvakban is, ahol a kettős kisebbségi igazolvány igénylését személyesen is leadhatja. Ezenkívül egy új email-postafiók megnyitását is kezdeményezi, ahová bárki – bármilyen belső vagy külső cenzúrára való tekintet nélkül – megírhatja véleményét a KTGB TRIANON KÖZTÁRSASÁG állami vezetésével és állampolgárai szellemi-szociális problémáival kapcsolatban. A postafiók kezelői újságírói esküben kötelezik magukat arra, hogy minden őszinte és megalapozott véleményt garantáltan titokban tartanak, nem élnek vissza a személyes adatokkal.

Végül a KTGB hangsúlyozni szeretné, hogy Trianon nem pusztán a rossz vagy kényszerpályás politikai döntések következménye volt, hanem egyben a modern magyar nemzeti identitást megalapozó traumatikus Esemény, a születő nemzet testébe beírt fájdalmas seb is, amilyen nélkül elképzelhetetlen bármilyen kollektív (nemzeti) identitás. Ezért a Trianon-trauma eltörlése egyben ennek a nemzeti identitásnak az eltörlését is jelentené.

Büszkék vagyunk a magyar nemzeti identitás pluralitására, arra, hogy nem ugyanazt jelenti magyarnak lenni Ukrajnában, Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában, Romániában, Németországban, Nagy-Britanniában, stb.. Hogy nem ugyanolyan a csángó, a székely, a partiumi, a szórványbeli, az emigráns, a vendégmunkás, az anyaországbeli, a kétnyelvű, a denizens. Ahogy egy nagy magyar mondta: „Magyar vagyok, rögeszmésen ragaszkodom a saját kisebbségi traumáimhoz!”

Ennek szellemében fejezzük ki mi is ragaszkodásunkat az erdélyi kisebbségi magyar nemzeti identitáshoz, s ahhoz a magyar nemzeten belüli sokféleséghez, amit a Trianon-seb eltörlésével elveszíthetünk. Mi vagyunk a lóláb, mely minden jelenlegi állami struktúrából kilóg, s ki is akar lógni. Mi vagyunk a kisebbség, melynek megmaradása a többség megmaradásának a garanciája! Üzenjük: Trianont vissza, s mindent vissza!

 

Éljen a Trianon Köztársaság, éljen a Haza!   

KTGB Kisebbségi Traumákról Gondoskodó Bizottság

  1. január 1.

Trianon Köztársaság

Related Posts